ŚWIADECTWA
LICENCJE POSIADA: Szkoła Podstawowa Nr 22 Przeciszów